Визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах станом на 2024 рік

Відповідно до законодавства визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах – це збір, узагальнення та аналіз інформації про наявність на території громади вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, про їхні потреби у соціальних послугах. Для визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період проводиться соціальне дослідження один раз на три роки у період з 01 січня до 15 червня.

 

Додаток 1
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

ДАНІ
щодо соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Показник*

Кількість осіб
(станом
на 01 січня відповідного року)/**
за попередній календарний рік

Орієнтовні джерела отримання інформації

 

1

2

3

4

 

1

Соціально-демографічні характеристики громади

 

1.1

Загальні соціально-демографічні показники

 

1.1.1

Чисельність населення, всього осіб,
з них:

9370

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

 

1.1.1.1

жінки

4967

 

1.1.1.2

чоловіки

4403

 

1.1.2

Міське населення, всього осіб,
з них:

6997

 

1.1.2.1

жінки

3672

 

1.1.2.2

чоловіки

3325

 

1.1.3

Сільське населення, всього осіб,
з них:

2373

 

1.1.3.1

жінки

1295

 

1.1.3.2

чоловіки

1078

 

1.1.4

Чисельність дитячого населення, всього дітей у віці 0-17 років включно,
з них:

1519

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/
служба у справах дітей/ відділи державної реєстрації актів цивільного стану/
виконавчий орган сільської селищної, міської ради з питань освіти

 

1.1.4.1

дівчата

761

 

1.1.4.2

хлопці

758

 

1.1.5

Діти у віці від 0 до 1 року

40

 

1.1.6

Діти у віці 1-2 роки

210

 

1.1.7

Діти у віці 3-5 років

434

 

1.1.8

Діти молодшого шкільного віку (6-10 років)

248

 

1.1.9

Діти середнього шкільного віку (11-15 років)

407

 

1.1.10

Діти старшого шкільного віку (16-17 років)

133

 

1.1.11

Чисельність осіб у віці 14-35 років

   

1.1.12

Чисельність населення працездатного віку (18-59 років включно), всього осіб,
з них:

5693

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

 

1.1.12.1

працюючі

4727

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань економічного та інвестиційного розвитку

 

1.1.13

Безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)
із них:

966

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості (або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності)

 

1.1.13.1

жінки

595

 

1.1.13.2

чоловіки

371

 

1.1.14

Чисельність населення у віці 60-79 років, всього осіб,
з них:

1838

Територіальний підрозділ Пенсійного фонду України

 

1.1.14.1

жінки

1139

 

1.1.14.2

чоловіки

699

 

1.1.15

Чисельність населення, у віці 80 років і більше, всього осіб,
з них:

320

 

1.1.15.1

жінки

208

 

1.1.15.2

чоловіки

112

 

1.1.16

Кількість народжених**

45

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 

1.1.17

Кількість померлих**

104

 

1.1.18

Кількість померлих дітей у віці до 1 року**

0

 

1.1.19

Кількість багатодітних сімей:

48

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

1.1.19.1

кількість дітей у них

155

 

1.1.20

Кількість одиноких матерів,
з них:

26

 

1.1.20.1

неповнолітніх одиноких матерів

0

 

1.1.21

Кількість одиноких батьків

0

 

1.1.22

Кількість сімей з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами

0

   

1.1.23

Кількість біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України,
з них:

0

Територіальний орган/
підрозділ Державної міграційної служби України, на який покладено виконання завдань у сфері реалізації законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, сільські, селищні, міські ради, благодійні організації, громадські об’єднання

 

1.1.23.1

жінки

0

 

1.1.23.2

чоловіки

0

 

1.1.23.3

діти

0

 

1.1.24

Кількість осіб, які звернулись із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та мають довідку про звернення за захистом в України,
з них:

0

 

1.1.24.1

жінки

0

 

1.1.24.2

чоловіки

0

 

1.1.24.3

діти

0

 

1.1.24.3.1

з них діти, розлучені із сім’єю

0

 

2

Дані щодо вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.1

Особи/сімї, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.1.1

Кількість сімей, які перебувають на обліку надавача соціальних послуг як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

37

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавачі соціальних послуг

 

2.1.1.1

кількість дітей у них

41

 

2.1.2

Кількість сімей, які отримують соціальні послуги

37

 

2.1.3

Кількість сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

12

 

2.1.3.1

кількість дітей у них

27

 

2.1.4

Кількість сімей з дітьми, члени яких мають інвалідність,
з них:

6

 

2.1.4.1

кількість сімей, у яких батьки мають інвалідність

2

 

2.1.4.2

кількість сімей, у яких діти мають інвалідність

4

 

2.1.5

Кількість сімей з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального
захисту населення/ служба у справах дітей

 

2.1.6

Кількість сімей, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні

1

Служба у справах дітей

 

2.1.7

Кількість осіб з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з них:

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.1.7.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

0

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості
(або міський, районний, міськрайонний
центр зайнятості -
до дати припинення їхньої діяльності)

 

2.1.8

Кількість дітей, батьки або один із батьків яких загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, бойових дій із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального захисту населення/
служба у справах дітей

 

2.1.9

Кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (у віці 18-23 роки), які проживають в територіальній громаді,
з них:

1

 

2.1.9.1

особи, які не навчаються і не працевлаштовані

1

 

2.1.9.2

особи, які не мають власного впорядкованого житла

1

 

2.1.9.3

особи з інвалідністю

16

 

2.1.10

Кількість жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини**,
з них:

0

Надавач соціальних послуг/
служба у справах дітей

 

2.1.10.1

кількість випадків запобігання відмові від новонародженої дитини**

1

Надавач соціальних послуг/ служба у справах дітей/ заклади охорони здоров’я

 

2.1.11

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб,
з них:

інформація відсутня

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ заклади охорони здоров’я

 

2.1.11.1

жінки

0

 

2.1.11.2

чоловіки

0

 

2.1.11.3

діти

0

   

2.1.12

Кількість осіб, хворих на туберкульоз,
з них:

4

 
   

2.1.12.1

жінки

0

 

2.1.12.2

чоловіки

4

 

2.1.12.3

діти

0

 

2.1.12.4

особи, які хворіють на мультирезистентний туберкульоз

інформація відсутня

 
   

2.1.13

Кількість осіб з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням усіх груп психоактивних речовин,
з них:

інформація відсутня

 

2.1.13.1

діти з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням наркотичних речовин

інформація відсутня

 

2.1.13.2

повнолітні особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням наркотичних речовин

інформація відсутня

   

2.1.13.3

діти з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням алкоголю

інформація відсутня

 

2.1.13.4

повнолітні особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням алкоголю

інформація відсутня

 

2.1.14

Кількість осіб із залежністю від азартних ігор,
з них:

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.1.14.1

діти

0

 

2.1.14.2

повнолітні особи

0

 

2.1.15

Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства,
з них:

270

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (відповідальні працівники виконавчого комітету), які (який) проводять (проводить) роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками

 

2.1.15.1

жінки

218

 

2.1.15.2

чоловіки

30

 

2.1.15.3

діти

22

 

2.1.16

Кількість осіб, які вчинили домашнє насильство,

з них:

243

 

2.1.16.1

жінки

40

 

2.1.16.2

чоловіки

203

 

2.1.16.3

діти

0

 

2.1.17

Кількість осіб, направлених для проходження програми для кривдників,
з них:

0

 

2.1.17.1

жінки

0

 

2.1.17.2

чоловіки

0

 

2.1.17.3

діти

0

 

2.1.18

Кількість осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
з них:

0

Територіальні органи (підрозділи)

 

2.1.18.1

жінки

0

 

2.1.18.2

чоловіки

0

Національної поліції України

 

2.1.18.3

діти

0

 

2.1.19

Особи, звільнені з місць позбавлення волі**,
з них:

7

Уповноважений орган з питань пробації

 

2.1.19.1

неповнолітні особи,
із них:

0

 

2.1.19.1.1

дівчата

0

 

2.1.19.1.2

хлопці

0

 

2.1.19.2

повнолітні особи,
з них:

7

 

2.1.19.2.1

жінки

0

 

2.1.19.2.2

чоловіки

7

 

2.1.20

Кількість осіб, які перебувають на обліку органу пробації,
з них:

0

 

2.1.20.1

неповнолітні,
з них:

0

 

2.1.20.1.1

дівчата

0

 

2.1.20.1.2

хлопці

0

 

2.1.20.2

повнолітні особи,
з них:

0

 

2.1.20.2.1

жінки

0

 

2.1.20.2.2

чоловіки

0

 

2.1.21

Кількість бездомних осіб

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавач соціальних послуг/
центр обліку бездомних осіб/
релігійні організації та громадські об’єднання

 

2.1.22

Кількість безпритульних дітей

0

Служба у справах дітей/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавач соціальних послуг/
центр обліку бездомних осіб/
релігійні організації та громадські об’єднання

 

2.1.23

Кількість внутрішньо переміщених осіб,
з них:

315

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення;
філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості

 

2.1.23.1

чоловіки,
з них:

90

 

2.1.23.1.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

0

 

2.1.23.2

жінки,
з них:

172

(або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності)
(для пунктів 2.1.23.1.1, 2.1.23.2.1)

 

2.1.23.2.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

0

 

2.1.23.3

діти

53

 

2.1.24

Кількість осіб, яким заподіяно шкоду, пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією**

83

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/ територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України / ДСНС

 

2.2

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.2.1

Кількість дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах,
з них:

19

Служба у справах дітей

 

2.2.1.1

дівчата

8

 

2.2.1.2

хлопці

11

 
 

з них у віці:

   

2.2.1.3

0-6 років

7

 

2.2.1.4

7-14 років

8

 

2.2.1.5

15-17 років

4

 

2.2.2

Кількість випадків жорстокого поводження з дитиною**,
у тому числі:

0

Служба у справах дітей

 

2.2.2.1

випадків смерті дитини з причин жорстокого поводження з нею**

0

 

2.2.3

Кількість складених адміністративних протоколів, передбачених статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення**

91

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України / служба у справах дітей

 

2.2.4

Кількість дітей, які перебувають на обліку у зв’язку з обставинами, зумовленими стихійним лихом, техногенними аваріями, катастрофами, бойовими діями чи збройними конфліктами

0

Служба у справах дітей

 

2.2.5

Кількість складених адміністративних протоколів, передбачених статтею 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення**

0

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України

 

2.2.6

Кількість дітей, які вчинили самогубство або його спробу**

0

Служба у справах дітей

 

2.2.7

Кількість дітей, покинутих у закладах охорони здоров’я**

0

Служба у справах дітей

 

2.2.8

Кількість дітей, яких відмовилися забрати з пологового будинку та інших закладів охорони здоров’я**

0

 

2.2.9

Кількість сімей, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав на підставі рішення суду

0

 

2.2.10

Кількість сімей, з яких дітей влаштовано в сім’ї патронатних вихователів**

0

   

2.2.10.1

Кількість дітей, яких влаштовано в сім’ї патронатних вихователів**

0

 

2.2.11

Кількість дітей, яких влаштовано до закладів соціального захисту**

2

 

2.2.12

Кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав**

18

 

2.2.13

Кількість сімей, у яких батьків поновлено в батьківських правах

1

 

2.2.14

Кількість дітей-сиріт

3

 

2.2.15

Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування

18

 

2.2.16

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

21

 

2.2.16.1

яких влаштовано на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до закладів інституційного догляду та виховання дітей

2

 

2.2.16.2

які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу

5

 

2.2.16.3

які перебувають під опікою/піклуванням

14

 

2.2.16.4

яких влаштовано до малих групових будинків

0

 

2.2.17

Кількість усиновлених дітей**

-

 

2.3

Діти, влаштовані до закладів інституційного догляду та виховання дітей

 

2.3.1

Сім’ї, діти з яких влаштовані до закладів інституційного догляду та виховання дітей

3

   

2.3.2

Кількість дітей, влаштованих на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до закладів інституційного догляду та виховання дітей,
з них:

3

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти

 

2.3.2.1

дівчата

2

 

2.3.2.2

хлопці

1

 

2.3.2.3

кількість дітей, які мають батьків (одного з батьків), не позбавлених батьківських прав

3

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.3.2.4

кількість дітей з інвалідністю

3

 

2.3.3

Кількість дітей, яких влаштовано на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до:

3

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я

 

2.3.3.1

будинків дитини

0

 

2.3.3.2

центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

0

 

2.3.3.3

пансіонів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів

3

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти

 

2.3.3.4

пансіонів закладів спеціалізованої освіти

0

 

2.3.3.5

дитячих будинків

0

 

2.3.3.6

дитячих будинків-інтернатів,
з них:

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.3.3.6.1

I профілю

0

 

2.3.3.6.2

II профілю

0

 

2.3.3.6.3

III профілю

0

 

2.3.3.6.4

IV профілю

0

 

2.4

Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, яким не встановлено інвалідність***

 

2.4.1

Кількість дітей з інвалідністю, з них:

41

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/ виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я

 

2.4.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А, з них:

0

 

2.4.1.1.1

чоловічої статі

0

 

2.4.1.1.2

жіночої статі

0

 

2.4.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи), з них:

41

 

2.4.1.2.1

чоловічої статі

22

 

2.4.1.2.2

жіночої статі

19

 
 

з причиною інвалідності якої є:

інф. відсутня

 

2.4.1.3

хвороби центральної нервової системи,
з них:

0

 

2.4.1.3.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.1.4

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності,
з них:

0

 

2.4.1.4.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.1.5

розлади психіки та поведінки,
з них:

0

 

2.4.1.5.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.1.6

вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії,
з них:

0

 

2.4.1.6.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.1.7

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору,
з них:

0

 

2.4.1.7.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.1.8

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху,
з них:

0

 

2.4.1.8.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.2

Кількість дітей з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності)***

0

 

2.4.3

Кількість дітей, які потребують паліативного догляду

0

 

2.4.4

Кількість дітей з особливими освітніми потребами

13

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань освіти

 

2.4.5

Кількість дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної освіти,
з них:

2

 

2.4.5.1

в інклюзивній групі, з них:

2

 

2.4.5.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.5.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

0

 

2.4.5.2

в спеціальній групі, з них:

0

 

2.4.5.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.5.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

0

 

2.4.6

Кількість дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах загальної середньої освіти,
з них:

11

 

2.4.6.1

в інклюзивних класах (групах), з них:

11

 

2.4.6.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.6.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

11

 

2.4.6.2

в спеціальних класах, з них:

0

 

2.4.6.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.6.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

0

 

2.4.6.3

за індивідуальною формою навчання
(педагогічний патронаж), з них:

0

 

2.4.6.3.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.6.3.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

0

 

2.4.6.4

в спеціальному закладі загальної середньої освіти, з них:

0

 

2.4.6.4.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.6.4.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

0

 

2.4.7

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким рекомендовано отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, з них:

1

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти/
надавач соціальних послуг

 

2.4.7.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.7.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

1

 

2.4.8

Кількість дітей, які отримують послуги в громаді,
з них:

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення охорони здоров’я/
надавачі соціальних послуг/
заклади охорони здоров’я

 

2.4.8.1

з раннього втручання

0

 

2.4.8.2

з реабілітації, з них:

0

 

2.4.8.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

0

 

2.4.8.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

0

 

2.5

Кількість повнолітніх осіб з інвалідністю, з них:

320

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального захисту населення/

 

2.5.1

жінки, з них:

171

 

2.5.1.1

з інвалідністю I групи (підгрупи А, Б)

24

 

2.5.1.2

 

2.5.1.3.

з інвалідністю II групи

60

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

 

2.5.1.4

з інвалідністю III групи

87

 

2.5.2

чоловіки, з них:

151

 

2.5.2.1

з інвалідністю I групи (підгрупи А, Б)

21

 

2.5.2.2

 

2.5.2.3

з інвалідністю II групи

53

 

2.5.2.4

з інвалідністю III групи

76

 
 

з причиною інвалідності, якої є, зокрема:

інф. відсутня

 

2.5.3

хвороби центральної нервової системи

інф. відсутня

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

 

2.5.4

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

інф. відсутня

 

2.5.5

розлади психіки та поведінки

інф. відсутня

 

2.5.6

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору,

інф. відсутня

 

2.5.7

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

інф. відсутня

 

2.6

Кількість повнолітніх недієздатних осіб,
яким не призначено опікуна

0

 

2.7

Кількість повнолітніх осіб дієздатність яких обмежена, яким не призначено піклувальника

0

 

2.8

Кількість повнолітніх осіб, які потребують паліативного допомоги

0

 

2.9

Кількість осіб з інвалідністю у віці 18-35 років, з них:

25

 

2.9.1

чоловічої статі

14

 

2.9.2

жіночої статі

11

 

2.9.3

з причиною інвалідності, якої є, зокрема:

інф. відсутня

 

2.9.3.1

хвороби центральної нервової системи

інф. відсутня

 

2.9.3.2

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

інф. відсутня

 

2.9.3.3

розлади психіки та поведінки

інф. відсутня

 

2.9.3.4

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору

інф. відсутня

 

2.9.3.5

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

інф. відсутня

 

2.10

Кількість осіб з інвалідністю у віці 36-59 років,
з них:

111

 

2.10.1

чоловічої статі

59

 

2.10.11

жіночої статі

52

 

2.11

Кількість осіб з інвалідністю у віці 60 років і більше,
з них:

184

 

2.11.1

чоловічої статі

78

 

2.11.2

жіночої статі

106

 

2.12

Кількість повнолітніх осіб з інвалідністю, які отримують в громаді послуги з реабілітації, з них:

0

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/ охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

 

2.12.1

чоловічої статі

0

 

2.12.2

жіночої статі

0

 

2.13

Кількість осіб з інвалідністю у віці 18-59 років, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні

0

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості (або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) зайнятості

 

2.14

Особи похилого віку

 

2.14.1

Кількість осіб похилого віку,
з них:

2158

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.14.1.1

у віці 80 років і більше

320

 

2.14.1.2

з IV, V групою рухової активності

10

Заклади охорони здоров’я виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/ виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.14.1.3

з розладами психіки та поведінки

0

 

2.14.2

Кількість одиноких осіб, які потребують стороннього догляду

63

 

3

Додаткові статистичні дані

 

3.1

Кількість адміністративних правопорушень, учинених у стані алкогольного та/або наркотичного спяніння,
з них:

450

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України

 

3.1.1

неповнолітніми

2

 

3.2

Кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку у звязку з вчиненням домашнього насильства,
з них:

243

 

3.2.1

неповнолітні

0

 

3.3

Кількість дітей, які перебували в розшуку як зниклі безвісти**

0

 

3.4

Кількість адміністративних протоколів, складених на батьків/осіб, які їх замінюють, за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обовязків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей**

91

 

3.5

Кількість сімей, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання**

0

Служба у справах дітей

 

3.6

Кількість сімей, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти**

4

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/
заклад освіти

 

__________
* Формою передбачено перелік показників, які дадуть змогу максимально коректно проаналізувати соціально-демографічну ситуацію у територіальній громаді та вразливі групи населення або ті, які перебувають у складних життєвих обставинах, для визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах. За відсутності певних даних у певний календарний рік необхідно працювати з тим переліком показників, які можливо зібрати в територіальній громаді, і планувати роботу щодо вдосконалення збирання даних на наступні календарні періоди.
** Зазначаються дані за попередній календарний рік.
*** Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг».

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь