Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 10.07.2023 16:30
Кількість переглядів: 64

Фото без опису

                                                       ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Філія «Чернігівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», код ЄДРПОУ 45125708
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.    Інформація про суб'єкт господарювання
Юридична адреса: 14013, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Молодчого Олександра, буд. 18, тел. +380 (46) 266-61-74, е-mаіl: lesnoyoidel@ukr.net (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс.
адреса), контактний номер телефону)
2.    Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на підставі спеціального дозволу - лісорубного квитка, з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів.
Технічна альтернативу 1
Проведення суцільних рубок головного користування на площі понад один гектар у межах ділянок відповідно до матеріалів лісовпорядкування. Лісовідновлення після проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок здійснюється шляхом створення лісових культур, та при наявності достатньої кількості природного поновлення та насінників сприянням природному поновленню відповідно до лісорослинних умов. 
Технічна альтернатива 2.
Лісовідновлення після проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок здійснюється виключно шляхом створення лісових культур.
3.    Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планована діяльність буде здійснюватися в межах Корюківського та Чернігівського адміністративних районів Чернігівської області та Вишгородського району Київської області на території лісового фонду Філії «Чернігівське лісове господарство» ДП «Ліси України» в межах структурних підрозділів - Любецького, Мекшунівського, Славутицького, Пакульського, Красилівського, Березнянського, Сорокошицького, Косачівського, Моровського, Горбачівського, Карпилівського, Остерського лісництв.
Мсце провадження шанованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду Філії «Чернігівське лісове господарство» ДП «Лісп України» в межах структурних підрозділів Любецького, Мекшунівського. Славутицького. Пакульського. Красилівського. Березнянського. Сорокошицького,
Косачівського Моровського, Горбачівського, Карпилівського, Остерського яісництв. Провадження плановано, діяльності проектується на основі матеріалів лісовпорядкування, розроблених ВО «Укрдержліспроект» під час проведення базового лісовпорядкування 2022 р. Матеріали містять детальні повидільні, лісівничо-таксаційні характеристики лісового фонду. По кожному лісництву на ревізійний період складені відомості проектованих суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, в які внесені виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для проведення планованої діяльності.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв'язку з тим що територія підприємства є визначеною, а кожний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до п фактичного стану, територіальна альтернативна 2 не розглядається.
4.    Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, який полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та догляді за лісовими культурами.
5.    Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)    ,
Площа лісового фонду Філії «Чернігівське лісове господарство» ДП «Ліси України» складає 101936,4 га, з яких до лісових земель належить 97767 2 га (95,9 %), у т.ч. 92363,8 га (90,6 %) - вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у тому числі лісові культури - 60076 3 га (58,9%). Розподіл за категоріями лісів наступний: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення - 25813,7 га (25,3 %); рекреаційно-оздоровчі ліси - 20474,7 га (20,1 %); захисні ліси - 13260 1 га (13 0 %)• експлуатаційні ліси - 42387,9 га (41,6%). Переважаючими деревними видами, що зростають НЕ території підприємства є сосна звичайна (71,7 %), дуб звичайний (7,6 %) вільха чорна (7,3 %) та береза повисла (6.0 /о). Вікова структура вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок наступна: молодняки - 13683,5 га (14,9 /о), середньовікові
-    37737,5 га (41,0 %), пристигаючі - 22828,4 (24,8 %), стиглі і перестійні - 17729,8 (19,3 %). Загальний запас деревостанів
-    26972 32 тис м3 Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становить 292 м .
" обсяг запроектованої ВО «Укрдержліспроект» розрахункової лісосіки в порядку суцільних рубок головного користування для Філії «Чернігівське лісове господарство» ДГ1 «Ліси України» щорічно становить 258,41 тис. м ліквідної деревини, в т.ч. по господарствах: хвойному - 228,26 тис. м твердолистяному - 6,46 тис. М3 , м’ яколистяному
69 тис м3 Запроектована розрахункова лісосіка відповідає принципам безперервного і невиснажливого лісокористування та обчислена фахівцями ВО «Укрдержліспроект» з використанням спеціалізованих комп’ ютерних програм що унеможливлює будь-який вплив людського фактору. Суцільні санітарні рубки щорічно плануються проводити за результатами детального лісопатологічного обстеження на площі 63.9 га із загальним ліквідним запасом, що вирубується 8,59 тис. м
6.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Заготівля деревини під час проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок буде здійснюватися з дотриманням принципів безперервного, невиснажливого та раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних деревостанів, їх екологічних та інших корисних
властивостей.    .
Під час проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок не дозволяється
вирубування та пошкодження: цінних (рідкісних) дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників , плюсових дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України, дуплястих га найстаріших дерев.
Технологічна схема розробки лісосіки має забезпечувати максимальне збереження підросту і дерев, що залишаються.
Обов'язковим є дотримання чинних нормативно-правових вимог, сучасних методичних рекомендацій і вказівок лісокористування та загалом-правил діяльності у сфері лісового господарства, охорони навколишнього природного
середовища, екологічної безпеки.    
При  складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та інші нормативно-правові документи в галузі природокористування.    
Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджених наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 №278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за №328/10608) щодо місць спалювання порубкових решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.
Дотримуватись вимог Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою КМУ від 26.10.2016 року №756 щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.
Під час розробки лісосік дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства^та лісової промисловості» затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 13.07.2005 року №119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за №1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів тощо.
З метою збереження грунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовувати технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження грунтів.
При підборі ділянок, запроектованих під проведення суцільних рубок головного користування та санітарних рубок враховувати попередньо виявлені місця популяції видів флори і фауни Червоної книги України та інших охоронних списків.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1
Плановану діяльність проводити в межах відведених лісосік та поза межами прибережних захисних смуг водних об'єктів.
Заборонити здійснення рубок навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).
Вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, а також дотримання санітарно-охоронної зони та рівня шуму на межі житлової забудови.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв'язку з тим, що територія підприємства є визначеною, а кожний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
на кожну лісосіку до початку її розробки необхідно скласти карту технологічного процесу розробки лісосіки (технологічну карту), яка з урахуванням конкретних умов буде відображати лісівничі, екологічні, організаційні та інші вимоги до виконання робіт;
технологічна карта буде містити: схему розробки лісосіки: перелік підготовчих робіт; задіяні виробничі об'єкти; устаткування; дороги, волоки, способи проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрізання сучків, трелювання, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок); відомості про наявність фаутних і дуплистих дерев, які планується зберегти; розташування неексплуатаційних ділянок, включаючи об'єкти біорізноманіття; підготовка території відповідно до вимог пожежної безпеки тощо. Додаткового еколого- інженерного захисту не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи І.
щодо територіальної альтернативи 1
заборона на прокладання трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них;
вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв'язку з тим. що територія підприємства є визначеною, а кожний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8.    Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи І
-    клімат і мікроклімат - планована діяльність може впливати на місцевий клімат через зменшення обсягу евапотранспірації. Вплив буде короткочасним, оскільки на місцях проведення заходів будуть вчасно проведені роботи зі сприяння природному поновленню та, у разі необхідності, заходи з лісовідновлення;
-    атмосферне повітря - викиди від техніки та механізмів на лісозаготівлі та вивезенні лісопродукції;
-    водні ресурси - вплив мінімальний при умові дотримання організаційно технічних показників планованої діяльності;
-    ґрунти та земельні ресурси - незначне пошкодження верхнього шару грунту під час трелювання та вивезення деревини;
-    геологічне середовище - зміна природного стану геологічного середовища не відбуватиметься:
-    рослинний та тваринний світ джерела підвищеного шуму під час проведення лісозаготівельних робіт можуть спричинити незначний вплив (фактор тривоги) на середовище перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності прогнозується незначний вплив на просторове, видове, популяційне та ценртичне різноманіття рослинного світу;
-    природно-заповідний фонд - планована діяльність на території природно- заповідного фонду не передбачається.
-    навколишнє соціальне середовище - створення нових робочих місць, надходження податків та зборів до бюджетів різних рівнів;
-    навколишнє техногенне середовище - оскільки технологія розробки буде дотримана та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства;
-    архітектурна, археологічна та культурна спадщина - планована діяльність на територіях та об'єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається
-    поводження з відходами - зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час проведення планованої діяльності, будуть передані відповідно доукладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям для утилізації;
- шумове забруднення - відбувається вплив, пов'язаний з роботою двигунів техніки і транспорту та їхобслуговування.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 щодо територіальної альтернативи 1.
Планована діяльність передбачає дотримання санітарно-ґігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно чинного законодавства України. щодо територіальної альтернативи 2
У зв'язку з тим, що територія підприємства є визначеною, а кожний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернатива 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність Філії «Чернігівське лісове господарство» ДП «Ліси України» належить до першої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п. 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від планованої діяльності Філії«Чернігівське лісове господарство» ДП «Ліси України» немає.
11.    Планований обсяг досліджень га рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
У відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-УІІІ від 23 травня 201 / року.
12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
-    підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
-    проведення громадського обговорення планованої діяльності;
-    аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, підчас здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
-    надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту:
-    врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричинено, коронавірусом SARS-СоV-2 до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень га рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14.    Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть:
- спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний квиток, що видається Північним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства, відповідно до вимог Лісового кодексу України, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
15.    Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Департамент екологічної оцінки та контролю; поштова адреса: 03035, м. Київ. вул. Василя Липківського, 35; тел. (044)206-31-40; (044) 206-31-50;  email:  OVD@mepr.gov.ua; контактна особа від уповноваженого органу - Грицак Олена Анатоліївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь