Деснянська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №122/2020

Дата: 02.04.2020 12:57
Кількість переглядів: 276

Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України

1. Внести до Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 30 січня 2019 року № 23 (зі зміною, внесеною Указом від 19 травня 2019 року № 291), такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Генеральний штаб Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб) є головним органом військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) та визначених сил і засобів інших складових сил оборони (далі - інші складові сил оборони), координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) у пункті 2 слова "наказами Міністерства оборони України (далі - Міністерство оборони), наказами Міністра оборони України, а також цим Положенням" замінити словами "наказами та директивами Міністерства оборони України (далі - Міністерство оборони), наказами та директивами Міністра оборони України, наказами та директивами Головнокомандувача Збройних Сил України, а також цим Положенням";

3) у пункті 3:

у підпункті 3 слова "та управління застосуванням" замінити словом "застосування";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) планування заходів, спрямованих на розвиток, технічне оснащення, всебічне забезпечення та підтримання спроможностей Збройних Сил, здійснення контролю за станам готовності до виковання завдань з оборони держави Збройних Сил та інших складових сил оборони, які сплановані до передачі в підпорядкування Головнокомандувачу Збройних Сил України";

4) у пункті 4:

підпункти 11 та 12 викласти в такій редакції:

"11) здійснює розроблення проекту Стратегічного замислу застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

12) здійснює розроблення Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії і подає його на розгляд Головнокомандувачу Збройних Сил України разом із проектом відповідного спільного наказу Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України";

у підпункті 21 слова "територіальну оборону на всій території" замінити словами "планування територіальної оборони";

підпункт 22 викласти в такій редакції:

"22) планує заходи щодо оперативного обладнання території держави";

у підпункті 27 слова "наказів Міністерства оборони та Генерального штабу, директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Зборойних Сил України" замінити словами наказів та директив Міністерства оборони, наказів та директив Міністра оборони України, наказів та директив Головнокомандувача Збройних Сил України, наказів та директив Генерального штабу";

підпункт 37 викласти в такій редакції :

"37) організовує підготовку до застосування військових частин (підрозділів) Збройних Сил для реагування на терористичні акти в повітряному просторі, у територіальних водах України, припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;

підпункти 38, 39, 50, 54, 55, 60, 90, 91, 92, 97 - 102, 107, 108, 109, 118, 119, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 142 - 149 виключити;

підпункт 75 викласти в такій редакції:

"75) організовує планування операцій Збройних Сил та інших складових сил оборони у кіберпросторі";

у підпункті 75 слово "забезпечує" замінити словом "організовує";

у підпункті 135 слова "забезпечує підготовку та участь" замінити словами "готує пропозиції щодо участі";

у підпункті 152:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"забезпечує діяльність вищого колегіального стратегічного органу воєнного керівництва обороною держави в разі його утворення";

абзаци сьомий - дванадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

"здійснює в межах повноважень виконання заходів щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах та інших складових сил оборони;

здійснює у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України управління телекомунікаційними мережами через Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України";

5) у пункті 5:

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) забезпечувати через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових (службових) осіб Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України, самопредставництво Генерального штабу в судах;

підпункт 9 виключити;

6) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Генеральний штаб забезпечує здійснення безпосереднього військового керівництва Збройними Силами України Головнокомандувачем Збройних Сил України"'

7) абзац другий пункту 8 виключити;

8) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Генеральний штаб очолює начальник Генерального штабу Збройних Сил України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України.

На посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначається військовослужбовець.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України";

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України відповідає за виконання завдань і функцій, покладених на Генеральний штаб, зокрема щодо визначення вимог до спроможностей сил оборони, потреб у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами та іншими складовими сил оборони, стратегічного планування застосування та розвитку Збройних Сил, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України:

1) організовує та здійснює координацію і контроль за виконанням завдань у сфері оборони органами військового управління Збройних Сил, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) підписує накази та директиви Генерального штабу;

3) спрямовує та контролює планування заходів щодо підготовки, підтримання Збройних Сил у бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, проведення призову, прийняття громадян на військову службу, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на Збройні Сили;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Генерального штабу;

5) затверджує розподіл обов'язків між заступниками начальника Генерального штабу;

6) організовує розроблення в Генеральному штабі проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та директив Міністерства оборони, наказів та директив Міністра оборони України, наказів та директив Головнокомандувача Збройних Сил України, наказів та директив Генерального штабу;

7) організовує внутрішній контроль та управління ризиками в Генеральному штабі;

8) забезпечує в межах повноважень розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими, для запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за їх реалізацію в Генеральному штабі;

9) забезпечує виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам у Генеральному штабі;

10) вносить в установленому поряду подання про присвоєння військовослужбовцям Генерального штабу військових звань;

11) надає в установленому порядку клопотання про відзначення державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони військовослужбовців та працівників Генерального штабу;

12) в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;

13) представляє Генеральний штаб у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в Україні та за її межами;

14) визначає порядок організації взаємодії структурних підрозділів Генерального штабу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з іншими складовими сил оборони, органами військового управління збройних сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

15) забезпечує в межах повноважень регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

16) скликанє та проводить наради з питань, що належать да його компетенції;

17) скасовує повністю чи в окремій частині накази керівників структурних підрозділів Генерального штабу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України, наказам Міністерства оборони, наказам Головнокомандувача Збройних Сил України та наказам Генерального штабу;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України";

10) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку.

На посади заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначаються військовослужбовці";

11) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

"Штат Генерального штабу затверджує Головнокомандувач Збройних Сил України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

27 березня 2020 року

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь